Д-р Георги Петков

Д-р Даяна Савчева

Магистър лекар по дентална медицина

Д-р Камелия Гючел

Магистър лекар по дентална медицина

Д-р Йоана Кралева

Магистър лекар по дентална медицина

Д-р Мариян Бъчваров

Магистър лекар по дентална медицина

Д-р Моника Балджева

Магистър лекар по дентална медицина

Д-р Ратеб Ал Мекауи

Магистър лекар по дентална медицина

Борислава Иванова

Старша медицинска сестра

Павлина Георгиева

Медицинска сестра

Бисерка Александрова

Дентален асистент

Боряна Мандолска

Дентален асистент

Елеонора Георгиева

Дентален асистент

Силвия Монова

Дентален асистент

Калина Вакова

Дентален асистент

Петя Игнатова

Зъботехник

Виктор Тодоров

Лаборант

Радослав Стефанов

Техник, компютърни системи